Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00
3
Emma Karis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kulturutskottet
Begäran om befrielse
BEF 51/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum fredag 4.12.2020 klockan 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 4.12.2020 klockan 10. 
Senast publicerat 03-12-2020 18:19