Senast publicerat 21-12-2021 10:54

Punkt i protokollet PR 157/2021 rd Plenum Tisdag 21.12.2021 kl. 10.00—10.06

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 233/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.12.2021.