Senast publicerat 06-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Regeringens propositionRP 73/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 73/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.