Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

18.  Klimatårsberättelse 2020

BerättelseB 18/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.