Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 225/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.