Senast publicerat 06-06-2021 14:02

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 16/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

6 § 

Matias Marttinen föreslog understödd av Juhana Vartiainen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 13 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

25 § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 40 ja, 14 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

28 § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 11 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

32 § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

36 § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

40 § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

95 § 

Matias Marttinen föreslog understödd av Juhana Vartiainen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 13 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

226 c § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

339 § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 98/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.