Senast publicerat 08-04-2022 12:36

Punkt i protokollet PR 158/2021 rd Plenum Tisdag 21.12.2021 kl. 10.14—11.08

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 233/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 34/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt. Utskottets ordförande, ledamot Koskinen, varsågod. 

Debatt
10.15 
Johannes Koskinen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta käsitteli pikaiseen tahtiin hallituksen esityksen. Siinähän ehdotetaan, että covid-19-sairauden itse suoritettavassa testauksessa käytettävät, in vitro ‑diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet eli niin sanotut kotitestit vapautettaisiin verosta. Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyisi oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden alusta ja kestämään koko ensi vuoden. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valtiovarainvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta pitää tärkeänä, että esitys etenee ripeästi ja ehdotetut muutokset saadaan voimaan tammikuun alusta. On myös tärkeää, että esitetty veron aleneminen siirtyy täysimääräisesti kuluttajahintoihin, jotta esityksen tavoitteet toteutuvat täysimääräisesti. Pidämme hyvänä, että valtionvarainministeri on aloittanut neuvottelut kaupan keskusjärjestöjen ja myös apteekkien kanssa, jotta tämä todella toteutuisi, että ne näkyisivät täysimääräisesti kuluttajahinnoissa ja siten nämä kotitestit saataisiin mahdollisimman laajasti ja edullisesti käyttöön. 

Valiokunta kiinnittää huomiota jatkovalmisteluun. On tärkeää, että jatkossa arvioidaan Euroopan unionin oikeuden mahdollistamat muut arvonlisäveron vapautukset, joita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina covid-19-epidemian torjunnassa. Valiokunnan mielestä tulee viipymättä selvittää arvonlisäveron vapautusta covid-19-materiaalien osalta niin, että se koskisi jatkossa myös yksityisiä palveluntuottajia. Arvioinnissa on otettava huomioon myös kilpailuneutraliteetti arvonlisäveron vapauttamisessa. Tätä koskevaa selvitystä on aikaisempien veromuutosten yhteydessä tehty, mutta nyt koko Euroopan tilannekin huomioon ottaen on aiheellista selvittää, miten muut maat ovat menetelleet ja onko tässä Suomessakin tehtävissä jotakin. 

Esityksen myöhäisen antamisajankohdan vuoksi sen vaikutusta arvonlisäveron tuottoarvioon ei voitu ottaa huomioon vuoden 22 talousarvioesityksessä. Verotuottoarviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden sekä arvonlisäveron kokonaistuottoon nähden valiokunta katsoo, että tuottoarvioita koskevat muutokset voidaan tehdä tarvittaessa myöhemmin lisätalousarviomenettelyn yhteydessä. 

Päätösehdotuksenamme eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 233 sisältyvän lakiehdotuksen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Pirttilahti. 

10.18 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa puhemies! Todella hienoa, että valtiovarainvaliokunnassa saatiin nopeasti mietintö valmiiksi asiasta. Tämä on tärkeä asia, koska koronan nujertamiseen me tarvitsemme tällä hetkellä kaikki keinot.  

Eli nyt on kyseessä kotitestien arvonlisäverottomuus ensi vuoden ajaksi. Arvio, että sen verovaikutus olisi noin 3 miljoonaa, on tietenkin — kuten puheenjohtaja sanoi — hieman epävarma, mutta se varmaan tulee meidän yhteiskunnallemme moninkertaisesti takaisin, kun saamme osaltamme avattua yhteiskuntaa ja varsinkin esimerkiksi lähisukulaisen ja muiden tapaamisten mahdollisuuksia helpotettua tämän myötä, ettei se ole niin sanotusti testin hinnasta kiinni. Toivottavasti tämä testi laajenee kuluttajille mahdollisimman laajasti ja myös koulussa ja työpaikoilla tätä tullaan käyttämään, niin että pystymme näin turvallisuutta varmistamaan. 

Todellakin tässä kohtaa kyseessä on kuluttajahinnan alennus, mutta koronasuojaukseen liittyvissä muissa arvonlisäveron alennuksissa, kuten mietinnössä sanotaan, pitää olla kilpailuneutraliteetti, eli ne olisivat niin julkisen kuin yksityisen puolen toimijoillekin, ja tässä selvityksessä, kuinka yksityisetkin toimijat saavat tämän jatkossakin ja aiemminkin, on vertailua myös ulkomaille. On erittäin tärkeää, että eri toimijat ovat niin sanotusti samalla viivalla tämän arvonlisäveron käytännön osalta. 

Tämä on erittäin kannatettava ja mietinnön mukainen, ja on todella hienoa, että valtiovarainvaliokunta sai yksimielisen mietinnön.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Viitanen.  

10.20 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa puhemies! Myös minä pidän asiaa hyvin tärkeänä, ja olen samalla tavalla iloinen siitä, että saimme tämän hyvin joutuisasti meidän valiokunnassa käsiteltyä ja nimenomaisesti niin, että menemme hyvällä yhteisymmärryksellä nopeasti eteenpäin toimissa, jotka ovat välttämättömiä. 

Itse korostaisin myös kirjaustamme siitä, että on kaikin puolin pyrittävä varmistamaan, että tämä tärkeä asia menee nyt sitten näiden tuotteiden hintoihin. Se on aivan olennainen kysymys, koska tällä nimenomaan halutaan helpottaa näiden saatavuutta kaikkien kansalaisten käyttöön. Siksipä on tärkeää, kuten puheenjohtaja Koskinen totesi, että näitä neuvotteluja sinne kaupan alalle ja apteekkeihin päin käydään tässä. Tämä on yhteinen talkoo, ja toivottavasti siinä ovat kaikki mukana, myös tämä ketju, että se toimisi niin, että nimenomaisesti kuluttaja saa tämän tarkoitetun edun. Samoin tässä pitää tietenkin huolehtia siitä, että ylipäätään näitä testejä on saatavilla riittävästi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Essayah. 

10.21 
Sari Essayah kd :

Arvoisa rouva puhemies! Yhdyn tässä valtiovarainvaliokunnan edellisten puhujien kiitoksiin siitä hyvästä yhteistyöstä ja joulun hengestä, jossa tämä mietintö tehtiin nopeasti valiokunnassa. Erityisesti olen tyytyväinen paitsi siitä, että valiokunta tässä nosti esille tämän, että nyt on tärkeää, että tämä veron alentaminen siirtyy täysimääräisesti kuluttajahintoihin, jotta esityksen tavoitteet täyttyvät, myöskin sitten siitä, että pääsimme yhteisymmärrykseen tästä kohdasta, jossa myöskin tämä yksityisen puolen toimijoitten mahdollisuus tähän arvonlisäveroalennukseen tulee nyt sitten hallituksen puolelta selkeästi patisteltua. Oppositiossa toki mietimme sitä, tarvitaanko tämän asian eteenpäinviemisessä peräti vastalausetta, mutta minusta tämä oli nyt hyvä sanamuotoilu. Toivon ja uskon siihen, että nyt on tärkeää todella arvioida se, miksi monissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa on pystytty laajentamaan tätä arvonlisäverovapautusta yksityiselle puolelle ja miksi se meillä Suomessa ei nyt ole onnistunut näitten esitysten myötä, mitä on aiemminkin talossa käsitelty. 

Tässä toivonkin, että nyt kun todennäköisesti meillä tammikuussa on jo sitten seuraavia esityksiä liittyen suojavälineisiin ja muihin, niin tämä valiokunnan yksimielinen kirjaus otetaan sitten tosissaan ja sen mukaisesti myöskin toimitaan. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Räsänen. 

10.23 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Koronapandemia voitetaan lopulta nimenomaan kansalaisten omalla vastuullisella toiminnalla, ja kotitestit ovat erinomainen väline juuri kansalaisten oman koronatorjunnan kannalta. Siksi on tärkeää, että korkeat kustannukset eivät muodostuisi esteeksi esimerkiksi turvallisten jouluvierailuiden varmistamiseksi.  

Samalla haluan nostaa esiin sen, että tällä hetkellä valitettavasti tulee hyvin paljon huolenaiheita siitä, että rokotuksiin, varsinkin siihen kolmanteen rokotukseen, pääseminen on vaikeaa. On useiden viikkojen jonot samalla, kun olisi nyt erittäin tärkeää torjua tätä herkästi tarttuvaa omikronvarianttia. Näihin walk in ‑rokotuksiin saattaa olla useiden tuntien jonotukset, ja on aika säälittävää katsoa, kun siellä iäkkäät ihmiset kävelykepin kanssa jonottavat tuntitolkulla rokotukseen pääsemistä, joten nyt täytyisi kyllä panostaa siihen, että työvoimaa olisi riittävästi haalittuna näihin rokotuksiin ja saataisiin myös näiden joulunpyhien aikana näitä rokotuksia vietyä eteenpäin. 

Tämä testaus on kyllä erittäin hyvä asia, ja siihen tulee kansalaisia kannustaa, että ennen kuin sitä jouluvierailua järjestetään, niin testataan, jotta ei olla sitten näitä tartuntoja levittämässä ja jotta voidaan olla myös turvaamassa se, että meidän terveydenhuolto toimii jatkossakin ja tulevina viikkoina. Kyllähän huolestuttavia ovat olleet nämä viestit, että nimenomaan tehohoidon riittävyys on vaakalaudalla. Eilen kirjattiin 63 tehohoidon koronapotilasta, ja tästä ei olisi varaa enää mennä ylöspäin, joten kaikkia näitä toimia tarvitaan.  

Kiitokset valiokunnalle, että tämä vietiin nopeasti ja yksimielisesti läpi.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Savola. 

10.25 
Mikko Savola kesk :

Arvoisa puhemies! Nyt taitavat isot kauppaketjut olla laskeneet jo kotitestin hintaa noin viiteen euroon, ja nyt kun tämä arvonlisäveron poisto tulee, niin alle neljä euroa tulee kotitestin hinnaksi, ja tämä alkaa olla kohtuullinen hinta. Se varmasti kannustaa kansalaisia siihen, että näitä kotitestejä kannattaa ostaa sinne kotiin ja kannattaa vapaaehtoisesti ja ennaltaehkäisevästi ja niin sanotusti varulta itseään testata, ja varsinkin jos flunssaoireita on. Tämä on hyvä asia, ja juuri tämäntyyppiset esitykset, jotka vapaaehtoisesti kannustavat tähän terveysturvallisuudesta huolehtimiseen, ovat hyviä asioita.  

Huoli tietysti on siitä, että näitä testejä riittää. Kauppaketjut ovat nyt jo ilmaisseet sen, että pulaakin tästä tavarasta voi tulla, mutta uskon siihen, että ketjut saavat kotitestejä hankittua. 

Omalta osaltani kiitän tästä esityksestä myöskin, ja hyvä, että valtiovarainvaliokunta on ripeästi pystynyt tämän esityksen tänne saliin saamaan ja sitä myöten ensi vuoden alusta eli 1.1. alkaen sitten määräaikaisesti vuoden verran tämä verovapaus tähän tulee. 

On varmasti syytä miettiä, niin kuin tässä keskustelussakin on käyty läpi, myöskin muita suojavälineitä ja niitten verokantoja: olisiko niillä kannustavaa vaikutusta siihen, ettei ainakaan rahasta jää kiinni, ettei terveysturvallisesti voi tässä yhteiskunnassa toimia ja sitä myöten myöskin vapaammin toimia? Tilanne on tällä hetkellä hankala, mutta tehdään kaikki sen eteen, että tästä parempaan suuntaan päästään.  

Tietysti kaikkein keskeisin asia on se, että nuo rokotteet saadaan ihmisille mahdollisimman nopeasti ja saadaan myöskin se kolmas rokote mahdollisimman monelle ihmiselle nopeasti annettua. Tietysti haluan omalta osaltani kannustaa voimakkaasti myös siihen, että ihmiset ne ensimmäisetkin rokotteet ottavat, mikäli eivät niitä vielä ole ottaneet. Oikeastaan muuta keinoa tämän pandemian yli pääsemiseksi ei ole kuin nämä rokotteet. — Kiitos.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laakso.  

10.28 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Todellakin, oppositiostakin pitää antaa hallitukselle kehuja tästä nopeasta ja ripeästä toiminnasta ja tietysti myös valiokunnalle siitä, että se on nopeasti ja yksimielisesti saanut tämän asian päätökseen. Kannatetaan ehdottomasti tällaista hyvää ehdotusta silläkin riskillä, että kaupat ampuisivat itseään omaan jalkaan ja ahneuksissaan rupeaisivat ottamaan hyötyä tästä, mutta rehellisesti sanottuna en usko siihen, koska uskon varmasti, että on mainehaitta, jos lähdettäisiin nostamaan näitä hintoja siinä mielessä, että saadaan yhdestä testistä muutama kymmenen senttiä jäämään itselle. Veikkaisin oikeasti, jopa jaksan uskoa siihen, että kaupat tekevät tästä sisäänheittotuotteen, eli tästä saatetaan polkaista se hinta jopa parhaimmillaan alle sen, mitä on itse maksettu siitä, koska kyllä varmasti kaupat ja kaikki tajuavat sen, että jos me tällä hyvällä ratkaisulla saadaan porukka testaamaan itseään, niin tämä on se tie, jolla meillä todellisuudessa on isot mahdollisuudet saada tähän tautiin jonkunnäköinen ote. Niin kuin on huomattu, koronapassi on aiheuttanut sitä vääristymää, että ihmiset olettavat liian paljon sen varaan ja ihmiset liikkuvat liian paljon isoissa porukoissa ynnä muuta, mutta tällä me pystytään ainakin minun näkemykseni mukaan kyllä aika hyvin peittoamaan tätä tautia niin, ettei se leviäisi, juuri sillä, että kun se hinta on oikeasti vain sen muutaman euron, niin se testi tulee helposti otettua. Tämä samainen hinta auttaa myös siihen, että voitaisiin tapahtumissa tai ravintoloissa ottaa jo niin, että asiakas itse maksaa sen testinoton siinä, kun se hinta ei ole niin iso.  

Eilisessä keskustelussa puhuttiin, joku mainitsi, että 3 miljoonaa olisi tämä kustannus tästä, mutta minä en jaksa uskoa, että se voi olla 3:a miljoonaa jo sen takia, että nämä ovat niin paljon halvempia kuin normaalin testin ottaminen, ja normaalien testien ottaminen tulee vähenemään aika paljon juuri sen takia. Tiedän ihmisiä, jotka ovat käyneet kymmenenkin kertaa testissä ihan sen takia, kun on ollut pakko käydä työnsä puolesta heti, kun on ruvennut vähän siltä tuntumaan. Jo heidän testaamisensa olisi varmasti tippunut siihen, että oltaisiin käyty vain pari kertaa ja loput oltaisiin tehty tällä niin sanotulla pikatestillä. Eli väitän näin, että joka tapauksessa jopa näitten itse testauksien puolesta tulee niin sanotusti kulu takaisin, saatikka se, että meidän yhteiskunta tulee pyörimään ja sitä kautta meidän verotulot pysyvät vähintään normaaleina. — Kiitos tästä esityksestä. [Jukka Gustafsson: Hyvä puhe! Kehutaan, kun on aihetta!] — Näin sen pitää ollakin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Multala. 

10.31 
Sari Multala kok :

Arvoisa puhemies! Todellakin kyseessä on esitys, jolla pikatestien arvonlisävero laskettaisiin nollaan. Esitys on erittäin kannatettava, ja kiitos valtiovarainministeriölle ja ‑ministerille, että toitte esityksen nopeasti eduskuntaan, ja kiitos myös valtiovarainvaliokunnalle, jossa myös itse istun, että saimme tämän nopeasti tänne saliin käsiteltäväksi.  

Pikatestit ovat erinomainen lisä epidemian hallinnassa, ja kun ne tekee huolella, niistä on myös kohtuullisen luotettava tulos saatavilla. Kuitenkin haluaisin itse painottaa sitä, että ne ovat erityisesti lisä epidemian hallintaan, eivät missään nimessä saisi olla korvike esimerkiksi rokotteiden ottamiselle, sillä edelleen kaksi rokoteannosta ja kolme rokoteannosta heille, joilla on kulunut pidempi aika, antavat erinomaisen suojan vakavaa tautimuotoa vastaan, myös omikronmuunnoksen levitessä. Kannustankin siis kaikkia ottamaan ensimmäisen ja toisen rokotteen heti, kun pääsette ja pystytte, sillä se on tehokkain keino, jolla yhteiskuntaa voidaan jatkossakin pitää auki.  

Mitä tulee sitten PCR-testiin pääsemiseen ja niiden tarpeeseen, niin tällä pikatestillä ei siltäkään osin voida täysin korvata PCR-testiä. Näinhän nyt on, että esimerkiksi eristyspäätös tai karanteenipäätös voidaan tehdä vain sen perusteella, onko altistunut tai saanut tartunnan, ja se varmennetaan laboratoriokokeilla. 

Arvoisa puhemies! Kannustan kuitenkin, kun hallitus tänään pohtii näitä keinojaan, ottamaan huomioon sen, että kunnissa, erityisesti kaupungeissa, joissa nyt paljon ihmisiä on ja he väkisinkin tapaavat toisiaan, vaikka yrittäisivät kontakteja välttääkin, kapasiteetti ei mitenkään riitä kaikkeen. Jostakin on vähän annettava periksi, joko tartunnanjäljityksestä, testauksesta tai rokottamisesta, ja tämä viimeinen se ei voi olla. Rokottamiseen on saatava valjastettua nyt kaikki mahdolliset tahot, muun muassa apteekit olisi aivan erittäin tärkeää saada nyt mukaan rokottamaan. Siellä olisi sellaista työvoimaa, jolla on osaamista nopeankin koulutuksen jälkeen ottaa osaa rokotuksiin ilman, että se on jostain muualta pois. Terveydenhuollossa kaikille siellä oleville työntekijöille on tällä hetkellä paljon tarvetta, ja kun omikronmuunnoksen tiedetään leviävän hyvin helposti, niin riskinä on, että jos läheisiä sairastuu, meillä terveydenhuollon kapasiteetti ihan heidänkin sairastumisten ja läheisten sairastumisten vuoksi kärsii. 

Kannustan: ottakaa rokotteet.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Grahn-Laasonen. 

10.33 
Sanni Grahn-Laasonen kok :

Arvoisa puhemies! Kaikki keinot tarvitaan käyttöön pandemian torjumiseksi, ja siksi tämä esitys on hyvä, perusteltu. Kiitän verojaostoa ja myöskin ministeriä siitä, että esitys on täällä ja tulossa käyttöön. 

Viestiä on kyllä tullut eri puolilta, että näistä pikatesteistä alkaa olla pulaa apteekeissa ja kaupoissa. Toivotaan, että tähän saatavuuteen voidaan myöskin vastata. Toivon, että on ennakkoon myöskin selvitetty ja informoitu sitä, että tätä tarvetta tulee todennäköisesti kasvavassa määrin nyt olemaan, kun eduskuntakin antaa verohelpotuksen pikatestien käyttöön. 

Toivon tietysti kaikkien kollegoiden lailla, että rokotukset etenisivät eli että saataisiin kasvatettua rokotuskattavuutta ja vauhditettua kolmatta rokotekierrosta — kyllä huolestuttavat ne aikataulut, joita nyt on esitelty kolmannen rokotteen osalta. Näyttää myös siltä, ettei maan sisällä olla aivan tasa-arvoisessa asemassa rokotustahdin suhteen. Toivon, että tähän kiinnitetään kasvavaa huomiota, koska uudet tiedot omikronista virusmuunnoksena ovat, että tämä kolmas rokotekierros tarvitaan, jotta suojaa voidaan vahvistaa. 

Toivon kaikille turvallista ja rentouttavaa ja rauhallista joulunaikaa. — Kiitos.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kauma. 

10.35 
Pia Kauma kok :

Arvoisa puhemies! Minäkin haluan omalta osaltani kiittää hallitusta tästä esityksestä. Se, että kotitesteiltä poistetaan arvonlisävero nyt, varmasti tuo ne aika monen ihmisen ulottuville. Noin neljä euroa tulee hinnaksi tämän muutoksen jälkeen vuoden alusta lähtien. Monellehan varmasti on voinut olla esteenä se hinta, mikä näillä kotitesteillä on, että olisi käytännössä sitten voinut esimerkiksi päivittäin niitä tehdä. Me kansanedustajathan olemme esimerkiksi saaneet kukin riittävän määrän testejä, niin että päivittäin olemme sen voineet tehdä, vaikka monet meistä ovat rokotettuja, ihan varmuuden vuoksi, niin että emme aiheuta vaaraa omalla mahdollisella tartunnalla muille. 

Täällä todettiin jo, että se arvonlisäverokertymä, mikä tästä nyt jää tulematta, on luokkaa 3 miljoonaa euroa, ja tietysti se on rahaa sekin, mutta tässä tilanteessa pidän tämän rahan tulematta jäämistä valtion kassaan hyvin pienenä asiana siihen verrattuna, mikä hyöty tästä sitten kuitenkin koituu. 

Olen sitä mieltä, että tarvitsemme kaikki toimet tämän pandemian leviämisen ehkäisemiseksi, ja itse toivon todella, että hallitus tekee nyt kaikki ne toimet, jotta myöskin tämä kolmas rokotus saadaan ihmisille mahdollisimman pian. Otetaan työterveyshuolto käyttöön, otetaan myöskin apteekit tekemään näitä rokotuksia sekä testejä, molempia. Mehän ensimmäistä kertaa otimme sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan mietinnössä eilen kantaa rokotusten osalta siihen, että apteekkien voimavaroja tehdä rokotustoimintaa tulee myöskin selvittää ja ottaa käyttöön. 

Arvoisa puhemies! Olemme edelleen hyvin vakavan pandemiatilanteen edessä, ja siinä mielessä kaikki keinot nyt tarvitaan. Kannustan kaikkia ottamaan rokotuksen, mutta sen lisäksi myös, jos on erilaisia tilaisuuksia joulunviettoon ja uudenvuodenviettoon liittyen, tehkää niitä testejä, koska sillä sitten monta kertaa ehkäistään hyvin vakavat seuraukset erityisesti iäkkäille ihmisille perhepiirissä ja muutenkin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Sarkomaa. 

10.37 
Sari Sarkomaa kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tosiaan käsittelyssä on väliaikainen arvonlisäverolain muutos, jossa vapautetaan niin sanotut itse tehdyt koronatestit verosta. Tämä oli tervetullut lakiesitys, ja oli mainiota, että tämä esitys saatiin käsiteltyä meillä valtiovarainvaliokunnassa sujuvasti, niin kuin asiat siellä sujuvat. 

Kiitän valiokunnan mainiota puheenjohtajaa miellyttävästä yhteistyöstä ja erityisesti siitä joulun hengestä, jonka me saimme asiassa, johon oppositio on useasti jättänyt vastalauseen, eli siinä neutraliteettiongelmassa, että Suomessa käsitellään yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa eri tavalla. Tässä haluan vielä sanoa, puhemies, että alennettua verokantaa ovat soveltaneet useat Euroopan maat, Belgia, Ranska, Kreikka ja Portugali muun muassa, eli nämä useat maat eivät tee eroa yksityisen ja julkisen palveluntarjoajan välillä, ja siellä ei tällaista verorajanvetoa ole tehty. On todella tärkeää, että nyt tämä asia selvitetään. Meillä on paljon yksityisiä palveluntarjoajia, jotka tarjoavat esimerkiksi aivan välttämätöntä vanhusten kotihoitoa. Kun tammikuussa kokoonnumme tänne, olisiko mahdollista saada tähän jo korjaava lakiesitys? Ainakin tarjoan sille kokoomuksen tuen. Eli oli todella hyvä, että pitkän oppositiotyön jälkeen tämä otettiin tähän. 

Sitten totean sen, puhemies, että rokotus on se ainut keino taittaa, taltuttaa tätä epidemiaa. Rokotustahtiin täytyy saada vauhtia, ja tässä kyllä vetoan nyt hallituspuolueisiin. Tänään hallitus neuvottelee, että otettaisiin työterveyshuolto mukaan. Ministeri Kiuru on sen luvannut, mutta olemme saaneet kuulla, että mitään säädösmuutoksia, mitään valtakunnan toimenpiteitä ei ole tehty, ja nyt tuolla alueilla mietitään, miten se lainmukaisesti voitaisiin toteuttaa. Toivon, että tässä hallitus tekee toimia, että työterveyshuolto saadaan mukaan. 

Ja vetoan siihen, että apteekit otettaisiin mukaan. Pohjoismaissa esimerkiksi Norjassa rokotetaan apteekeissa viikossa 100 000 ihmistä, ja se olisi sellainen voimavara, joka ei olisi pois muualta terveydenhuollosta. Otetaan apteekit mukaan. Se on monelle lähin terveydenhuollon piste, ja siellä on paljon osaamista. Tämä on tärkeää erityisesti terveyden ja hengen suojelemiseksi, mutta se on tärkeää myöskin terveydenhuollon kantokyvyn säilyttämiseksi. Olen todella huolissani siitä, kuinka terveydenhuollon henkilöstö jaksaa, ja toivotan heille voimia. Toivon hallitukselta toimia, että oikeasti otetaan kaikki voimavarat käyttöön. 

Lopuksi toivotan oikein hyvää joulua puhemiehelle ja koko eduskunnalle. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Marttinen. 

10.40 
Matias Marttinen kok :

Arvoisa rouva puhemies! On tosiaan hienoa, että tämä esitys saatiin eduskuntaan käsittelyyn, vaikkakin aika myöhään tässä joulun alla mutta kuitenkin. Eilen valtiovarainvaliokunta aloitti asian käsittelyn, ja tänään on sitten päätetty jo mietinnöstä ja saatu asia vietyä eteenpäin. 

Haluan myös lausua kiitokseni yhteistyöstä valiokunnassa jälleen kerran, valiokunnan puheenjohtajalle ja verojaoston puheenjohtajalle siitä, että mietintöön saatiin myös tärkeät kirjaukset, että nyt tulee viipymättä selvittää arvonlisäveron vapautusta näiden materiaalien osalta niin, että se koskisi jatkossa myös yksityisiä palveluntuottajia. Tämä laajempi kokonaisuus liittyy siihen, että eduskunta on nyt käsitellyt kolme tai neljä kertaa tätä määräaikaista arvonlisäverolain muutosta, jolla nimenomaan nämä materiaalit ja testaukseen liittyvät materiaalit on vapautettu arvonlisäverosta julkisen terveydenhuollon palveluntuottajien osalta, mutta meillä oppositiossa on herättänyt paljon ihmetystä se, minkä takia näissä hallituksen esityksissä, jotka on tuotu eduskuntaan, ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti ja neutraalisti myös yksityisiä palveluntuottajia, joiden aivan yhtä lailla täytyy suojata oma henkilöstönsä ja huolehtia siitä, että epidemiaa voidaan torjua tuotettaessa palveluita suomalaisille. 

Me tiedämme myös sen, että useat Euroopan maat — niitä on lähes kymmenen — ovat kuitenkin tulkinneet lainsäädäntöä eri tavalla kuin Suomi nyt tässä omassa ratkaisussaan ja laajentaneet tämän verovapauden koskemaan myös yksityistä palvelutuotantoa. Pidän tosi hyvänä ja tärkeänä, että valiokunta on yhdessä todennut, että tämä asia täytyy nyt selvittää. Toivon, että hyvin nopealla aikataululla alkuvuonna, kun kuitenkin epidemia näyttää jatkuvan, tuodaan eduskuntaan esitys, jolla tämä arvonlisäverokäytäntö tullaan laajentamaan myös laajemmalti siten, että se kohtelee neutraalisti kaikkia tuottajia kaikissa tilanteissa, eikä niin, että tämä epäneutraliteetti vain jatkuisi.  

Mutta haluan kyllä lausua hallituspuolueille kiitoksen siitä, että jälleen kerran olemme pystyneet hyvässä yhteistyössä viemään asioita eteenpäin. 

Samalla totta kai haluan lausua kaikille kollegoille ja puhemiehelle myös rauhallista joulunaikaa. Sitten pyhien jälkeen taas jatketaan töitä.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Savio.  

10.43 
Sami Savio ps :

Arvoisa puhemies! Yhdyn tässä istunnossa esitettyihin lukuisiin kiitoksiin tästä lakiesityksestä, jolla siis poistetaan arvonlisävero koronaviruksen kotitesteiltä. Kiitän samassa yhteydessä myös valiokuntaa, jossa hyvässä hengessä ja yksimielisesti käsiteltiin tämä esitys, vieläpä varsin ripeässä aikataulussa. 

Arvoisa puhemies! Tämä kotona tapahtuva koronan pikatestaaminen on monessa tapauksessa varmastikin huomattavasti nopeampaa ja kustannustehokkaampaa kuin äärirajoillaan jo nyt olevan julkisen testauskapasiteetin kuormittaminen. Näin ollen on tärkeää, että näitä kotitestejä on kuluttajille kohtuulliseen hintaan saatavilla. Tietenkin, jos tämä kotitestin tulos on positiivinen, tulos on syytä varmistaa PCR-testillä, ja sen mukaan sitten viranomaisten tulee asettaa tarvittavat karanteenit. Mutta kotitesti on joka tapauksessa erittäin hyvä lisä. Onkin tärkeää, ettei kotitestien käyttö jäisi ainakaan rahasta kiinni. Näin on valitettavasti ainakin tähän asti monella ollut, ja Suomessa kotitestit ovat olleet ainakin tähän asti huomattavastikin kalliimpia kuin monessa muussa maassa. Onkin erittäin toivottavaa, että tämä arvonlisäveron poistaminen nyt sitten valuu kuluttajahintoihin mahdollisimman täysimääräisesti. Vetoan myös kaupan alaan, että näin tapahtuisi. 

Arvoisa puhemies! Kuten täällä on todettu, rokotuksia testit eivät tietenkään korvaa, mutta ne ovat hyvä lisä. Rokotusten ja testien lisäksi tarvitaan monia muitakin keinoja, muun muassa maskien käyttöä. Se on erittäin tärkeää, ja vieläpä mahdollisimman hyvälaatuisten hengityssuojainten käyttö olisi erittäin tärkeää, niin että tämä epidemia ei tästä enää pahenisi. 

Arvoisa puhemies! Toivoisinkin, että hallitus toisi eduskuntaan ripeästi lakiesityksen, jolla poistettaisiin arvonlisävero myös maskeilta, jotta pienituloisillakin ihmisillä olisi paremmat mahdollisuudet niitä käyttää. Joka tapauksessa monia erilaisia toimenpiteitä tarvitaan, että nopeasti kiihtyvä koronaepidemia saataisiin hallintaan. 

Toivotan lopuksi kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa sekä hallitukselle voimia koronan vastaiseen työhön! 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Hoskonen. 

10.45 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! On aivan erinomaista, että valtiovarainvaliokunta sai näin nopeasti tämän mietinnön valmiiksi ja asian eduskunnan saliin päätettäväksi — erinomaista työtä.  

Ehkä tämä poikkeuksellinen aika on aiheuttanut sen, että yhteisymmärrys on lisääntynyt, ja varmasti tämä joulumielikin vaikuttaa siihen, että lähimmäisen huomioiminen ja lähimmäisen rakastaminen tulevat arvoon suureen näin joulun alla, ja toivotaan, että tämän koronan taistelussa ja muutenkin Suomen asioissa me löytäisimme enemmän yhteistä säveltä ja veisimme asioita hyvään suuntaan. Se on varmaa jo tänä päivänä, että korona ei ole missään nimessä ohi, sen me kaikki tiedämme. Elikkä meidän pitää nyt olla tässäkin itsellemme armollisia ja lähimmäiselle suvaitsevaisia, niin että otamme hänet huomioon, emme vaaranna hänen terveyttään millään lailla ja käytämme näitä hengityssuojaimia, muistamme pestä käsiä ja sitten rokottautua niin pian kuin se ikinä on mahdollista. Se on selvä asia, että tämä virus on niin valtavan muuntumiskykyinen aikaisempiin viruksiin verrattuna, että me emme tiedä todellakaan, miten tämän kanssa käy, mutta toivotaan. Tiedemiehet ja ‑naisethan tekevät varmasti laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa kuumeisesti töitä joulunpyhistä piittaamatta löytääkseen tähän virukseen ratkaisevan hoidon ja lääkityksen.  

Omasta puolestani toivon arvoisalle rouva puhemiehelle ja koko eduskunnan puhemiehistölle, virkamiehille ja kaikille edustajakollegoille ja talossa työtä tekeville oikein hyvää joulua ja onnea vuodelle 2022. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kettunen.  

10.47 
Tuomas Kettunen kesk :

Kunnioitettu rouva puhemies! Haluan kanssa yhtyä kiitoksiin siitä, että tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö on saatu nopeasti valmiiksi ja käsittelyyn niin, että lainsäädäntö on valmis alkamaan heti ensi vuoden alusta. Tosiaan nämä niin sanotut kotitestit, pikatestit, saadaan arvonlisäveron osalta nollaan ja tällä tullaan pitämään huoli siitä, että ensi vuonna koronaa torjutaan astetta kovemmalla kädellä. 

Puhemies! Itse olen viimeksi tänä aamuna tehnyt tämmöisen pikatestin. Olen tehnyt niitä useampana päivänä ja pitänyt sillä huolen, että tässäkin työyhteisössä omalta osaltani pidän huolen siitä, että korona ei pääse jylläämään. Olen myös ottanut nämä rokotteet kaksi kertaa ja silläkin pyrkinyt pitämään huolen, että tämä korona saadaan torjuttua. Siitä olen tosiaan tyytyväinen, että näistä pikatesteistä saadaan alvi nollaan. Sitten näitä testejä voidaan paljonkin helpommalla kynnyksellä ostaa ja niitä pystytään tekemään. 

Toivon, että ensi vuosi, vuosi 2022, on toivon vuosi, ja sitä toivon näköalaa meidän tulee tässäkin salissa edistää ja pitää esillä, jotta tämä koronan pirulainen saadaan torjuttua. Näin Tuomaan päivänä haluan toivottaa kunnioitetulle rouva puhemiehelle ja kaikille edustajakollegoille hyvää ja rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2022. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Salonen. 

10.49 
Kristiina Salonen sd :

Arvoisa puhemies! Kiitos hallitukselle ja ministeri Saarikolle nopeasta reagoinnista ja esityksestä sekä erityisesti valtiovarainvaliokunnalle siitä, että asia käsiteltiin myöskin ripeästi eduskunnassa.  

Kuten moni kollega on täällä jo todennut, niin nyt on otettava kaikki toimet käyttöön. Tilanne on todella huolestuttava koronan osalta, ja erityisesti terveydenhuollon kantokyky on koko ajan ihan äärirajoillaan. En puhu nyt ainoastaan tehohoidon paikoista ja rajoista, vaan kyllä henkinen jaksaminen varmaan kaikkien kansalaisten osalta mutta erityisesti se on ollut koetuksella jo pitkään sosiaali‑ ja terveydenhuollossa, ja siksi jokainen toimi sen eteen, että pandemiatilannetta saataisiin parempaan suuntaan käännettyä, tulee tarpeeseen.  

Koronan puhkeamisen jälkeen on tullut usealta terveydenhuoltoammattilaiselta erilaisia testejä, joita nyt sitten olemme viime kuukausina jo ottaneet omaehtoisestikin käyttöön. Näitten testien tarkoitus on siis havaita joko viruksen tai viruksen vasta-aineiden esiintyminen. Kuten useampi kollegakin on todennut, niin tämä ei siis ole vaihtoehto vaan paras ratkaisu pandemian torjumiseen on rokote, mutta testauskin on aivan välttämätöntä, jotta pystymme pandemiaa hillitsemään. Testienkin osalta on tietenkin aina muistettava myös muut toimenpiteet, koska täysin sataprosenttisen varmoja testit eivät koskaan ole riippuen tietenkin siitä, miten testaaja testauksen suorittaa, ja myöskin testiajankohdasta riippuu paljolti se, miten testi pystyy viruksen havainnoimaan.  

Moni on myöskin nostanut esille sen, että vaikka nyt saamme verokannan alennuksen näihin laitteisiin, niin nähtäväksi sitten jää se, miten tämä veroalennus siirtyy hintoihin. Uskoisin, että myöskin jälleenmyyjät ovat tässä yhteisessä rintamassa mukana ja haluavat omalta osaltaan mahdollistaa sen, että testejä yhä enemmän jatkossa käytettäisiin.  

Saatavuus on edelleen iso kysymysmerkki. Niin kuin meillä oli pandemian alkuaikoina maskien osalta saatavuudessa isoja epävarmuuksia, niin aivan varmasti myöskin on näitten testien osalta. Mitä enemmän käyttäjiä tulee, toisaalta se johtaa siihen, että hintoja saadaan alemmas, mutta myöskin siihen, että testejä voi sitten olla rajoitetusti saatavilla. 

Haluaisin vielä todeta, että vaikka hinta jatkossa tuleekin alas — täytyy ottaa esimerkiksi vaikka valtaosa lapsiperheistä — niin testauksen hinta on edelleen korkea, ja jos ajatellaan vaikka päivittäistä testausta, niin tämä kyllä yksittäiselle perheelle tulee olemaan iso kuluerä. Siksi on hyvä, että nyt sitten koronastrategiassa tarkistetaan sitä, miten tämä voitaisiin ottaa [Puhemies koputtaa] osaksi julkista terveydenhuoltoa. 

Hyvää joulua kaikille! 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Tynkkynen.  

10.52 
Sebastian Tynkkynen ps :

Kiitoksia, arvoisa rouva puhemies! Suuret kiitokset toki hallitukselle siitä, että tätä alvia lähdetään poistamaan. Se tietenkin auttaa asiaan. 

Olin juuri tulossa siihen ja olin puheeni alussa sanomassa, että ehkä meitä poliitikkoja vaivaa hieman se, että meidän palkkamme on niin korkea ja emme ehkä pysty suhteuttamaan, mitä tämän 24 prosentin veron jälkeen se pikatesti maksaa, mutta edustaja Salonen, te nostitte tämän asian esille. Eli tämänkin jälkeen kun tämä vero poistuu, edelleen ne testit ovat varsinkin vähätuloisille ihmisille vielä aika kalliita, ja jos kyseessä on nimenomaan perhe, niin sitten niitä pitää ostaa vielä enemmän. 

Itse kun viimeksi ostin näitä testejä, niin se oli tuo Oulun K-supermarket Pekuri, ja siellä se hinta oli kuusi euroa, ja siitä kun ottaa sen 24 prosenttia pois, niin jäljelle jää neljä ja puoli euroa. Jos ajatellaan vaikka ihan tavallista parturi-kampaajaa, jolla on parin tonnin palkka ja joka joka päivä näkee useampia asiakkaita, työskentelee ihan sen asiakkaan vierellä ja ympärillä, aivan siinä alle metrin hengitysetäisyydellä, ja joka sitten miettii, onko varaa siihen testiin, niin moni saattaa jättää ne testit ostamatta sen takia, että se neljä ja puoli euroa esimerkiksi joka toinen päivä maksettavaksi olisi liian paljon — ainakin joka päivä maksettavaksi on. Tai sitten jollain tavallisella työntekijällä, esimerkiksi Hesen kassalla, ihan sama kuvio. 

Tähän liittyen, arvoisa rouva puhemies, tein tuossa viisi päivää sitten toimenpidealoitteen koronapikatestien verovähennysoikeudesta, ja tästä lyhyen otteen otan, mitä ehdotan: 

”Uudenlaiseen ja ennakoimattomaan tilanteeseen ollaan jälleen ajautumassa maailmalla nopeasti leviävän omikronvariantin seurauksena. Uuteen varianttiin ja sen vaikutuksiin sisältyy vielä useita avoimia kysymyksiä, mutta varmaa on se, että päätöksentekijöiltä vaaditaan reagointia jo ennen kuin kaikkiin kysymyksiin on saatu vastauksia. Alustavat tiedot antavat merkkejä käytössä olevien rokotteiden toimivuudesta uuttakin varianttia vastaan, mutta viimeistään tässä vaiheessa on käynyt selväksi, että rokotteetkaan eivät tarjoa aukotonta ratkaisua koko kriisiin. 

Useissa maissa on pandemian pitkittyessä esitetty pakkorokotusten ottamista käyttöön, mutta Suomessa tälle tielle ei tule lähteä. Ratkaisu olisi yhteiskunnallisesti kestämätön, eikä tällainenkaan ratkaisu poistaisi pandemiaa, vaan edelleen sen kanssa olisi tultava toimeen ja hallittava siitä aiheutuvia seurauksia. Rokotteet ovat yhä keskeisimpänä keinona näiden seurauksien hallitsemisessa, mutta niiden ohella tarvitaan muitakin työkaluja torjua uhkia. Kuten tähänkin saakka, testaaminen, tartuntaketjujen katkaiseminen ja suojautumistoimet ovat niistä tärkeimpien joukossa. Ne ovat tärkeitä riippumatta omikronvariantin tai tulevien varianttien ominaisuuksista. 

Pandemian torjunnassa ja siihen liittyvissä toimissa, kuten esimerkiksi testaamisessa, on julkisella sektorilla ollut luonnollisesti avainrooli. On kuitenkin otettava käyttöön yhä enemmän myös niitä keinoja, joilla pystytään keventämään ylikuormittuneen julkisen sektorin taakkaa niin työvoiman kuin taloudenkin osalta. Vaikka julkisella sektorilla tulee olla edelleen johtava rooli pandemian hallinnassa, tulisi kansalaisia kannustaa huolehtimaan yhteiskunnan terveysturvallisuudesta yhä enemmän myös oma-aloitteisesti. Yksi tällainen keino on kotona tehtävien koronapikatestien hyödyntäminen. Niiden avulla voidaan vähentää terveydenhoitoalan kuormitusta ensinnäkin testaamisen osalta mutta myös sairaalakuormituksen näkökulmasta. Kun kynnys testaamiselle on matala, voidaan ennaltaehkäistä taudin leviämistä ja vakavia tapauksia. Pikatestien hyödyntäminen on myös julkisen talouden näkökulmasta järkevää. Niiden avulla voidaan vähentää kalliimman testaamisen tarvetta sekä vielä kalliimmaksi koituvan sairaalahoidon tarvetta, kun tieto tartunnasta saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Julkinen sektori on pitkälti vastannut koronatestaamisesta aiheutuvista kuluista, eikä loppusummaa edes vielä tiedetä jylläävän pandemian keskellä. On järkevää saada hyödynnettyä kotona tehtäviä, halvempia pikatestejä laajemmassa mittakaavassa. Nopea tapa helpottaa tämän keinon saamista käyttöön olisi mahdollistaa pikatesteistä aiheutuvien kulujen vähentäminen verotuksessa. Se kannustaisi ihmisiä varmistamaan, ettei tietämättään vie virusta eteenpäin. Kasvomaskien osalta kulujen vähentäminen on jo mahdollista. Töissä käytettävien maskien kuluja voi vähentää tulonhankkimiskuluna, ja työmatkoilla käytettävien maskien kuluja voi vähentää matkakuluna. Mahdollisuus verovähennykseen myös pikatestien osalta olisi järkevää niin terveysturvallisuuden, talouden kuin yritysten näkökulmasta. 

Edellä olevan perusteella ehdotan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta koronapikatesteistä aiheutuvia kuluja olisi väliaikaisesti mahdollista vähentää palkansaajan verotuksessa.” Helsingissä 16.12. tuli tämä jätettyä. 

Eli tämä voisi olla myöskin lisäkeino sen jälkeen, miten nyt hallitus hyvällä esityksellä on helpottanut näitten koronapikatestien hankkimista. Siitä tosiaan kiitokset hallitukselle. 

Ennen kuin joulunviettoon tästä lähden, niin lopuksi, arvoisa rouva puhemies, haluan kiittää teitä siitä, että te olette tuominnut minuun kohdistuneen väkivallan tänä vuonna. Näin minulle eduskunnan työntekijänä se, että te puhemiehenä pidätte meistä kansanedustajista huolta ja pidätte meidän puolta, merkitsee äärimmäisen paljon, ja haluan kiittää teitä siitä. Se merkitsi todella paljon. Hyvää joulua! 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Multala. 

10.58 
Sari Multala kok :

Arvoisa puhemies! Kyseessä tosiaan tänään tässä käsittelyssä on koronapikatestien arvonlisäveron laskeminen nollaan, millä pyritään edesauttamaan sitä, että kaikilla olisi mahdollisuus käyttää kotitestejä. Tuossa odotellessani tätä puheenvuoroani katsoin, että meillä on myös Suomessa koronapikatestien valmistajia, ainakin yksi löytyy Salon suunnalta, ilmeisesti niitä on useampiakin. Jutussa, joka oli joulukuun alulle päivätty, oli kerrottu, että enimmäkseen nämä pikatestit menevät myyntiin ulkomaille, koska Suomessa pikatestienkin saamiseen markkinoille liittyy paljon byrokratiaa. Jos kyseessä edelleen on samankaltainen ongelma, kun tiedämme, että pikatestien suosio kasvaa, mikä on hyvä asia epidemian hillinnän kannalta, toivon, että hallitus tarkastelee myös sitä, onko tässä tehtävissä jotain, että myös kotimaassa valmistetut testit saadaan helpommin Suomen markkinoille myyntiin, jotta niistä ei täällä kotimaassa pulaa tulisi. Myös kaikki sellaiset esitykset, joilla pystytään mahdollistamaan sitä, että kenelläkään ei jää taloudellisista edellytyksistä kiinni käyttää testejä, ovat erittäin tervetulleita. 

Arvoisa puhemies! Uskon myös, että monet työnantajat ottavat pikatestit käyttöön entistä laajemmin työpaikoilla sellaisissa työtehtävissä, joissa ei voida välttää lähityön tekemistä. Näitä tehtäviä on totta kai meillä yhteiskunnassa paljon. 

Arvoisa puhemies! Haluan vielä toivottaa teille kaikille — kollegoille, teille, arvoisa puhemies, ja kaikille eduskunnan työntekijöille sekä kaikille suomalaisille — rauhallista joulua tästä pahenevasta tautitilanteesta huolimatta. Levätään, kerätään voimia ja vältetään kontakteja — pysytään terveinä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Gustafsson. 

11.00 
Jukka Gustafsson sd :

Arvoisa puhemies! On ollut poikkeuksellisen miellyttävää istua ja kuunnella istuntosalissa erinomaisen hyviä, miellyttäviä puheita. 

Edustaja Multala nosti hienolla tavalla esille myöskin tämän kotimaisen näkökulman näihin testivälineisiin. Arvostan myöskin edustaja Sebastian Tynkkysen näkemystä siitä, että edelleenkin tämä hinta voi olla, vaikka se arvonlisävero poistetaan, varsin korkea monille perheille. Ja tässä yhteydessä mainitsen vielä kolmannenkin nimen. Tein siinä yhteydessä välihuudon, kun kansanedustaja Sheikki Laakso käytti mielestäni hyvän puheenvuoron, kun hän totesi, että hän näkee silmissään vähän semmoistakin toivetta, että myöskin kauppiaat, yrittäjät, voisivat tehdä tästä tuotteesta tämmöisen sisäänvetotuotteen ja jopa kilpaillakin sillä alennetulla hinnalla lähtien siitä, että varsinainen voitto, tuotto, tulisi sitten itse asiassa muista tuotteista kuin nyt sitten näistä pikatesteistä. 

Tämä hallituksen esitys on tärkeä myöskin sen takia, että kyllä me kaikki tiedämme, että kansalaiset ovat myöskin aika turhautuneita ja väsyneitä tähän koronaan, ja myöskin meitä kansanedustajia syyllistetään eri syistä. Minusta tämä on jouluviikolla tämmöistä luottamuksen palauttamista myöskin demokratiaan ja hallituksen kykyyn reagoida oikealla tavalla oikeaan asiaan, ja minusta tämmöinen signaali, viesti, on todella tärkeä, joka tässä kaiken lisäksi sitten tulee. 

Arvoisa puhemies! Haluan myöskin omalta kohdaltani toivottaa eduskunnan puhemiehelle ja virkamiehille ja kaikille kollegoille oikein rauhallista ja hyvää joulua. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Koponen, Ari. 

11.02 
Ari Koponen ps :

Arvoisa puhemies! Tämä on kannatettava esitys, ja kuten edellä on tullut ilmi, on ollut hienoa, että se on saatu tänne saliin näinkin nopeasti.  

Edellä on myös tunnistettu ongelmia, ja eihän siitä pääse mihinkään, että kyllä tämä hinta on vieläkin ongelma. Vaikka se 4—5 euroa maksaa, niin kyllä tuolla on ihmisiä, ketkä eivät käytä edes päivän ruokiin läheskään tuota rahamäärää, eli se on eittämättä kyllä ongelma. 

Toisena sitten toivon todella malttia jälleenmyyjiltä, että tämä veroetu saadaan hintoihin täysimääräisenä eikä se valu sitten näitten myyjien katteisiin, koska tämä on kyllä yhteinen etu, että hintaa saadaan painettua niin alas kuin vain voidaan. 

Kuten muutkin edustajat, toivotan oikein hyvää joulua koko eduskunnalle ja kaikille suomalaisille. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Zyskowicz. 

11.04 
Ben Zyskowicz kok :

Arvoisa rouva puhemies! Kaikki me kansanedustajat olemme saaneet satamäärin koronaan liittyen palautetta, jossa on kiistetty joko koko koronan olemassaolo tai ainakin rokotuksen hyödyn olemassaolo tai ainakin koronapassin hyödyn olemassaolo. Nyt kun epidemia taas pahenee ja rokotuksen teho heikkenee ja koronapassin käytön mahdollisuus vähenee, saamme palautetta, jossa sanotaan, että viime päivien tapahtumat ja kehitys osoittavat, että rokotuksista ei ole apua, koronapassista ei ole apua. Mikäköhän olisi sitten rokotuksia parempi keino pyrkiä hillitsemään tätä epidemiaa? En ainakaan itse sellaista tiedä. On suuri harmi, että tämä omikronvirus, tämä muunnos, tekee osin tyhjäksi tähän saakka otetut rokotukset. Ja on suuri harmi, että emme tiedä, miten kolmas rokotus ja rokotukset siitä eteenpäin pystyvät suojaamaan tältä taudilta. Samoin koronapassista on todettava, että vaikka se nyt joutuukin todennäköisesti hyllylle, ainakin väliaikaisesti, niin ainakaan minä en tiedä, mikä olisi parempi keino pyrkiä pitämään yhteiskuntaa kaikesta huolimatta auki. Joka tapauksessa se on tullut aivan selväksi, että tässä koronassa meillä on äärimmäisen arvaamaton ja viheliäinen ongelma — ”meillä” tarkoitan koko maailmaa ja tietysti myös Suomea. 

Vaikka ministerit eivät ole kuulolla, niin haluan toivottaa pääministeri Marinille, ministeri Kiurulle ja kaikille muille valtioneuvoston jäsenille voimia tämän viheliäisen taudin vastaisessa toiminnassa, ja samalla tietysti toivotan puhemiehelle ja kaikille kansanedustajille oikein hyvää joulua.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 233/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Arvoisat edustajat, sekä läsnä olevat että vähän kauempana olevat!  

Minun tehtäväni ei ole tulkita eduskuntasalin keskustelua, mutta voin todeta, että tässä viimeisen puolen tunnin aikana täällä salissa on ollut eräänlainen jouluhenki valmistamassa meitä sinne muutaman päivän varsinaiseen joulutapahtumaan. 

Haluan kiittää kaikkia edustajia menneestä vuodesta. Tämä vuosi on ollut meille monella tavalla raskas. On ollut paljon rajoituksia, jotka ovat häirinneet teidän valtiopäivätyötänne. Kiitän teitä siitä pitkämielisyydestä, mitä olette osoittaneet tämän kuluneen vuoden aikana. Haluan myös todeta sen, että ilman teidän panostanne tämä talo ei olisi säilyttänyt omaa toimintakykyään. Kiitos teille siitä. 

Samalla haluan kiittää koko tämän talon virkakuntaa, koko henkilöstöä eli meidän kaikkia henkilöstön jäseniä tässä talossa ja erityisen paljon meidän työterveyshuoltomme väkeä, jotka tänä korona-aikana ovat joutuneet paljon venymään. 

Näillä sanoilla toivotan teille jokaiselle erittäin hyvää joulunaikaa omien läheistenne kanssa, ja poikkeuksellisesti näemme jo viikon päästä tiistaina tässä samassa salissa.