Senast publicerat 31-01-2023 21:00

Punkt i protokollet PR 158/2022 rd Plenum Tisdag 31.1.2023 kl. 13.59—20.19

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Regeringens propositionRP 256/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 34/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 256/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.