Senast publicerat 01-02-2023 12:27

Punkt i protokollet PR 158/2022 rd Plenum Tisdag 31.1.2023 kl. 13.59—20.19

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 304/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2022 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 27.1.2023. — Debatten fortsätter. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 304/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.