Punkt i protokollet
PR
159
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.2.2019 kl. 16.05—22.05
2.5
Muntlig fråga om avgiftsfri utbildning på andra stadiet (Anders Adlercreutz sv)
Muntligt spörsmål
MFT 263/2018 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Tuula Haatainen
Nästa fråga, svenska riksdagsgruppen, ledamot Adlercreutz. 
Debatt
16.57
Anders
Adlercreutz
r
Ärade talman, arvoisa puhemies! Möjligheten att studera i gymnasiet eller inom yrkesutbildningen får inte vara beroende av hemmets ekonomiska situation. Andra stadiets utbildning borde vara avgiftsfri. 
Tänään maamme nuorista moni viettää penkkareita iloisissa merkeissä. He ovat kohta suorittaneet toisen asteen tutkinnon. Omakin tyttäreni seisoi kuorma-auton lavalla tänään aamulla. [Eduskunnasta: Gratulerar!] 
Kaikilla Suomen nuorilla tulisi olla sama mahdollisuus opiskella toisella asteella, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Tämä ei saa olla riippuvainen kodin taloudellisesta tilanteesta. RKP:n mielestä toisen asteen tulisi siksi olla maksuton. 
Eduskunnassa on tällä hetkellä kansalaisaloite, joka tähtää tähän, ja se näyttää kuitenkin nyt kaatuvan muotoseikkaan, mikä on kovin valitettavaa. Arvoisa opetusministeri, löytyykö hallituksesta tahtoa viedä toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta eteenpäin? 
16.58
Opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Uskon, että tässä salissa kaikki jaamme sen arvopohjan, jonka kuvasitte, että jokaisella lapsella ja nuorella Suomessa pitää olla mahdollisuus opiskella, kouluttautua ja päästä sitä kautta elämässä eteenpäin. Meillä on laajasti maksuton koulutusjärjestelmä, ja siitä haluamme pitää tiukasti kiinni. 
Tätä tavoitetta edistääksemme tällä hallituskaudella on luotu nyt ihan uusi muoto tukea toisen asteen oppimateriaalikustannuksia eli lukion oppikirjoja ja muita välineitä, samoin kuin sitten ammatillisessa koulutuksessa. Eli uusi oppimateriaalilisä kohdentuu opintotuen mukana niiden perheiden nuorille, jotka tarvitsevat tukea voidakseen opiskella toisen asteen opinnoissa. Eli tämä on merkittävä tasa-arvoteko. Sen lisäksi myöskin näitä oppimateriaalikustannuksia pyritään alentamaan. 
Eduskunnan prosessin tunnette tietysti täällä olevina paremmin kuin hallitus tuntee, mutta itse ongelmaan tämä oppimateriaalilisä on erinomainen ratkaisu. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 22-03-2019 16:57