Punkt i protokollet
PR
159
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.2.2019 kl. 16.05—22.05
8
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 41/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
18.24
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesiliikennelaki, jolla nykyinen vesiliikennelaki ja vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annettu laki kumottaisiin. Pidän uudistusta tarpeellisena, koska sen tavoitteena on automaation mahdollistaminen sekä vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn lisääminen. 
Vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti ja pakottavasti myös kansainvälisesti. Onkin hyvä, että uudistuksen lähtökohdaksi on otettu kyseinen kansainvälinen sääntely. 
Uudistuksessa ehdotetaan, että kaikista vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaisiin ja miehittämättöminä vuokrattuja veneitä koskisi yleinen huviveneitä koskeva sääntely. Tästä en voi olla samaa mieltä, mikäli asiassa halutaan mennä turvallisuus edellä. Mielestäni se ei riitä, että on mahdollisuus antaa vuokralle tarjottavista veneistä ja niiden varusteista lisämääräyksiä tarvittaessa. Esityksen mukaisesti kaikki vuokravenetoimintaa koskevat muutokset helpottaisivat veneiden vuokraustoimintaa ja jakamistaloutta sekä edistäisivät perustuslaissa säädetyn elinkeinovapauden toteutumista, eli suomeksi sanottuna menemme bisnes edellä. 
Toivoin myös, että edes valiokunta olisi ottanut huomioon vesiliikenteen sääntöjen noudattamisen ja vesillä liikkumista koskevat erityiset pätevyysvaatimukset. Tarkoitan tällä sitä, että tällä hetkellä vesillä voi kuljettaa varsin suurta venettä eikä tarvitse ymmärtää vesiliikenteen säännöistä mitään. Varsin usein olen joutunut puuttumaan veneilijän tekemisiin, kun hän ei ole hallinnut edes yleistä väistämisvelvollisuutta vesillä. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—10 i proposition RP 197/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 22-03-2019 17:06