Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 159/2018 rd Plenum Torsdag 14.2.2019 kl. 16.05—22.05

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Regeringens propositionRP 265/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 42/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 265/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.