Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Regeringens propositionRP 224/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 224/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.