Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

27.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

BerättelseB 5/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.