Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 175/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.