Punkt i protokollet
PR
16
2017 rd
Plenum
Torsdag 2.3.2017 kl. 15.59—21.42
2.4
Muntlig fråga om Finlands målsättningar under ordförandeperioden i Arktiska rådet (Katri Kulmuni cent)
Muntligt spörsmål
MFT 21/2017 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Vi hinner ta ännu en fråga. Ledamot Kulmuni. 
Debatt
16.55
Katri
Kulmuni
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Suomesta tulee Pohjoismaiden, Kanadan, Yhdysvaltojen sekä Venäjän muodostaman Arktisen neuvoston puheenjohtaja tänä keväänä. Arktisen alueen kiinnostavuudesta kertoo sekin, että myös Arktisen neuvoston tarkkailijajäseninä on maita, jotka eivät suoranaisesti ole arktisia, kuten Etelä-Korea, Intia, Kiina ja Japani. Kuluneella viikolla ulkoministeri Soini vieraili Kiinassa, ja keskusteluissa oli esillä myös arktisia kysymyksiä. 
Puheenvuoroissa arktisista asioista Suomi on korostanut muun muassa ympäristöarvoja, ilmastonmuutoksen hillintää, logistiikkaa, viestintää, koulutusta ja esimerkiksi korkeaa meteorologista osaamista, jota Suomessa on. Jo pitkään Suomessa on visioitu Jäämeren radasta ja nopeista datayhteyksistä arktisen kautta Euroopasta Aasiaan. Minkälaisia konkreettisia tavoitteita Suomen hallituksella on Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudellaan paitsi kansainvälisen politiikan osalta myös yksittäisten edistettävien hankkeiden saralla? 
16.56
Ulkoasiainministeri
Timo
Soini
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Erittäin tärkeä ja mieluinen kysymys. Kiinassa, joka on nyt tarkkailijajäsen, ollaan todella myös äärimmäisen kiinnostuneita tästä, ja he aikovat olla todella aktiivisia. Tässä on paljon bisnesmahdollisuuksia. Meidän ohjelmamme on hyvin kunnianhimoinen. Se käydään esittelemässä Washingtonissa, ja sieltä mennään sitten Fairbanksiin ottamaan nuija vastaan. Painopisteenä on ympäristönsuojelu, viestintäyhteydet, meteorologia ja koulutus. Tämä on suuri mahdollisuus Suomelle monessakin mielessä — ympäristömielessä, alkuperäiskansamielessä — mutta myös sikäli, että me olemme sellaisessa pöydässä, jossa Yhdysvallat ja Venäjä ovat yhtä aikaa. Myöskin Euroopan korkea edustaja Mogherini tulee tässä ominaisuudessa käymään Suomessa kesäkuussa, eli tämä on aika hyvällä mallilla. 
Puhemies Maria Lohela
Vielä ehditään ottaa lisäkysymyksiä, mikäli siihen on halukkaita. 
16.58
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Arktinen politiikka esiintyy usein ohjelmissa ja strategioissa epämääräisinä toiveina ja tavoitteina. Harvemmin puhutaan konkreettisista toimista, joita alueilla voisi toteuttaa. Junarata Suomen läpi Jäämeren rantaan on yksi konkreettinen keino, jolla voidaan parantaa arktisen alueen saavutettavuutta. Rata hyödyttäisi muun muassa Norjan kalateollisuutta, kotimaista metsä- ja kaivannaisteollisuutta ja pienentäisi kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä parantaisi tieliikenteen turvallisuutta maantieliikenteeseen verrattuna. Myös matkailulle reitti Suomen läpi Jäämeren rannalle avaisi uusia mahdollisuuksia. Kysyisinkin, olisiko tässä sellainen tavoite, jota nyt kannattaisi hallituksen ryhtyä voimallisesti viemään eteenpäin. 
16.58
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Jäämeren rata on todellakin yksi hyvin konkreettinen hanke, josta olemme käyneet keskustelua viimeksi Norjan liikenneministerin kanssa ja pohtineet sitä, millaisia yhteistyömahdollisuuksia meillä on edistää tämmöistä yhteistä hanketta. Olemme käyneet sitä läpi, millaiset voisivat olla siihen liittyvät rahoitusmallit, miten tämän vaikuttavuusarvioita voitaisiin tehdä alueille — niin kuin mainitsitte, sillä on useampia näkökulmia — ja samalla myöskin pyritty arvioimaan, miten tämä liikennekokonaisuus [Hälinää — Puhemies koputtaa] vaikuttaisi siihen, että meillä on toisaalta etelässä tämä Tallinnan tunnelin hanke, ja sitten pohjoisessa voisi olla Jäämeren radasta luontaista yhtymää. Me käymme läpi tätä oikeastaan jokaisessa tapaamisessa Pohjoismaiden ministereiden kanssa, kun käymme tätä arktistakin aluetta läpi, ja siinä kohtaa pidämme tätä edelleen vireillä. 
16.59
Ari
Jalonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Juuri Tallinnan tunneliin liittyy tämä kysymykseni. Eli itse näen sen nimenomaan osana Jäämeren rataa, ja kysyisin sitä, missä vaiheessa ovat nämä selvitykset, mitkä siihen liittyvät, mitä niille tällä hetkellä kuuluu. Ja sitten vielä: onko se nimenomaan toteutettavissa Rail Baltican jatkeena, jolloin siinä on eurooppalainen vahva näkökanta? 
17.00
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Tallinnan tunnelista on menossa selvitys, jossa tällä hetkellä selvitetään merenpohjaa, ja siitä on saatu ensimmäisiä tietoja. Tämän lisäksi myöskin kaupungit ovat tehneet selvityksiä sekä Tallinnan että Helsingin päädyssä, ja lisäksi myöskin olemme käyneet keskusteluja Euroopan unionin kanssa siitä, millaisia rahoitusmalleja tässä voisi olla. Jatkumo Rail Balticalle on yksi mahdollisuus, ja nyt pitäisi tietysti myöskin katsoa, että Rail Baltica pääsee hyvin käynnistymään ja etenemään, jotta siihen voidaan sitten tehdä jatkumoitakin. Mutta asia on vireillä ja etenee sitä kautta koko ajan. 
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagen avslutade den muntliga frågestunden. 
Senast publicerat 22.6.2017 13:56