Annan punkt i protokollet
PR
16
2017 rd
Plenum
Torsdag 2.3.2017 kl. 15.59
2
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund och jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Till följande ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Senast publicerat 2.3.2017 18:26