Punkt i protokollet
PR
16
2017 rd
Plenum
Torsdag 2.3.2017 kl. 15.59—21.42
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Regeringens proposition
RP 79/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2017. 
Senast publicerat 25-01-2018 09:57