Punkt i protokollet
PR
16
2018 rd
Plenum
Fredag 2.3.2018 kl. 13.02—13.34
4
Interpellation om en jämlik utbildning
Interpellation
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-174674
Förslag om misstroende 28.2.2018
Bilaga 4A
Enda behandling
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Touko Aaltos m.fl. interpellation om en jämlik utbildning. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 28.2.2018. 
Under debatten har Touko Aalto understödd av Pilvi Torsti framställt ett förslag ommisstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) 
Redogörelsen godkändes. 
Förtroende för statsrådet "ja", Touko Aaltos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 80 nej; 21 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 08-03-2018 12:54