Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 16/2018 rd Plenum Fredag 2.3.2018 kl. 13.02—13.34

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart

Regeringens propositionRP 187/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2018.