Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 16/2021 rd Plenum Fredag 26.2.2021 kl. 13.02—13.37

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Regeringens propositionRP 258/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 4/2021 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 258/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.