Senast publicerat 05-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 160/2018 rd Plenum Fredag 15.2.2019 kl. 13.04—13.33

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 261/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 24/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 261/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.