Punkt i protokollet
PR
160
2020 rd
Plenum
Tisdag 8.12.2020 kl. 13.59—21.57
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020. 
Senast publicerat 08-12-2020 23:07