Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 160/2020 rd Plenum Tisdag 8.12.2020 kl. 13.59—21.57

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Regeringens propositionRP 236/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020.