Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 160/2020 rd Plenum Tisdag 8.12.2020 kl. 13.59—21.57

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 238/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020.