Senast publicerat 05-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 161/2018 rd Plenum Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00—19.01

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav

Regeringens propositionRP 253/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.