Senast publicerat 05-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 161/2018 rd Plenum Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00—19.01

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.