Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41

10.  Klimatårsberättelse 2020

BerättelseB 18/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2020 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 10/2020 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2020. Nu ska riksdagen besluta om ett ställningstagande med anledning av berättelsen. 

Under debatten har Mauri Peltokangas understödd av Jukka Mäkynen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 10 nej; 146 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.