Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Regeringens propositionRP 219/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020.