Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020.