Senast publicerat 03-02-2023 14:28

Punkt i protokollet PR 161/2022 rd Plenum Fredag 3.2.2023 kl. 12.59—13.33

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 114/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 124/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 37/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.2.2023.