Punkt i protokollet
PR
162
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00—17.01
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 322/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 20-02-2019 17:51