Punkt i protokollet
PR
162
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00—17.01
17
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019. 
Senast publicerat 20.2.2019 17:54