Senast publicerat 05-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 162/2018 rd Plenum Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00—17.01

17.  Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.

MedborgarinitiativMI 4/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.