Punkt i protokollet
PR
162
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00
4
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 32/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 19.2.2019. 
Förslagen i reservationerna 1—4 har samma innehåll. Under den allmänna debatten har Anneli Kiljunen understödd av Kristiina Salonen föreslagit att lagförslag 1—4 i reservation 1 läggs till grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Riksdagen ska nu votera om förslaget till grund för behandlingen. Den som instämmer i utskottets förslag att lagförslaget förkastas röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Anneli Kiljunens förslag som grund för behandlingen.  
Ett godkännande av reservationens förslag till grund för behandlingen innebär samtidigt att riksdagen godkänner 1 och 2 § i lagförslag 1, 1 och 2 § i lagförslag 2, 1 och 2 § i lagförslag 3 samt 1 och 2 § i lagförslag 4 i enligt reservation 1. 
Förfaringssättet godkändes. 
Utskottets förslag ”ja”, Anneli Kiljunens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 77 nej, 7 avstår; 19 frånvarande
 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 3/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 30-01-2020 13:39