Senast publicerat 06-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 162/2020 rd Plenum Torsdag 10.12.2020 kl. 16.01—17.21

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 19/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
17.19 
Vilhelm Junnila ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässähän todetaan, että tämä vahvistaisi elinvoimaista Suomea ja uudistaisi ajoneuvolakia vastaamaan autojen ja niiden perävaunujen EU-puiteasetusta, ja tehdään aika paljon muitakin teknisiä uudistuksia. Toisaalta on ihan hyvä, että laki selkeytyy ja vähentää päällekkäisyyttä. 

Olisinkin kysynyt hallituspuolueiden edustajilta: Nyt kun tämä toteutetaan, niin onko aikomuksia siirtyä siihen, mihin 12 muuta jäsenmaata on jo siirtynyt, eli raskaan liikenteen käyttömaksuihin eli vinjetteihin? Katson, että se olisi ehkä aikaisempaa helpompi toteuttaa tämän lakiuudistuksen jälkeen, ja toivon, että siihen ryhdyttäisiin. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—14 i proposition RP 177/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.