Senast publicerat 06-02-2023 18:36

Punkt i protokollet PR 162/2022 rd Plenum Måndag 6.2.2023 kl. 14.00—17.56

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 310/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 40/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2023.