Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 163/2018 rd Plenum Torsdag 21.2.2019 kl. 16.01—22.46

14.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018

BerättelseB 23/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 15/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 23/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.