Senast publicerat 06-06-2021 11:01

Punkt i protokollet PR 163/2020 rd Plenum Fredag 11.12.2020 kl. 13.01—18.57

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 158/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2020 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
13.14 
Piritta Rantanen sd :

Arvoisa puhemies! Tämän lain avulla kuntia kannustetaan kuntarakenteen tiivistämiseen vapaaehtoisin keinoin talouden esteitä poistamalla.  

On huomioitava, että tällä hetkellä meillä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka tukisi kuntia yhdistymään. Tässä on siis kyse harkinnanvaraisesta yhdistymistuesta, ja se on myönnettävissä valtion talousarviomäärärahojen puitteissa. Mikäli talousarvioon on varattu määräraha, avustus olisikin vähintään 500 000 euroa.  

Täytyy todella toivoa, että näitä kuntien yhdistymisiä saataisiin esimerkiksi tämän avustuksen myötä liikkeelle, koska kuntarakenteen tiivistämisen on meillä oltava yksi keino monien muitten joukossa demokratiankin vahvistamiseksi.  

Esitys on erittäin hyvä ja kannatettava, ja toivottavasti se etenee. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 158/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.