Senast publicerat 05-06-2021 17:45

Punkt i protokollet PR 164/2018 rd Plenum Fredag 22.2.2019 kl. 13.00—13.32

4.  Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

MedborgarinitiativMI 5/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.