Punkt i protokollet
PR
164
2018 rd
Plenum
Fredag 22.2.2019 kl. 13.00—13.32
4
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019. 
Senast publicerat 22-02-2019 13:51