Senast publicerat 05-06-2021 17:45

Punkt i protokollet PR 164/2018 rd Plenum Fredag 22.2.2019 kl. 13.00—13.32

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.