Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 164/2020 rd Plenum Lördag 12.12.2020 kl. 9.59—13.03

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 199/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2020.