Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 165/2018 rd Plenum Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 294/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 294/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.