Punkt i protokollet
PR
165
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 294/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 26.2.2019 21:24