Punkt i protokollet
PR
165
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21
15
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 15 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande ReUB 9/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om ett ställningstagande med anledning av berättelsen. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 22.2.2019. 
Ingen fortsättning på debatten. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 26.2.2019 22:42