Punkt i protokollet
PR
165
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21
16
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra behandling. I första behandlingen instämde riksdagen i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativet förkastas. Nu ska riksdagen besluta om riksdagens uttalande. 
Ingen debatt. 
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30.1.2020 14:03