Senast publicerat 05-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 165/2018 rd Plenum Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav

Regeringens propositionRP 253/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 6/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
21.16 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Tämähän on ollut odotettu lakiesitys, johon jo otin lähetekeskustelussa sellaisen linjan, että tämä on kaikilta muilta osin kannatettava, paitsi että se on hieman suppea sisällöltään ja vastaa lähinnä tuohon turvallisuuspoliittiseen tarpeeseen eikä niinkään maaperän tai vesistöjen tai muun kansallisomaisuuden suojelemisen tarpeeseen, sekä tietysti se, että tämä tuli varsin myöhään hallituskauden loppuvaiheessa ja oli ehkä epäilyksiä, että tuleeko se sieltä koskaan. No, nyt kuitenkin se on valiokunnissa käsitelty, mietintö on valmis ja asia etenee. 

Sinänsä mietinnön kanssa voi kaikilta muilta osin olla samaa mieltä paitsi siltä osin, kun huomasin tuossa ympäristövaliokunnan lausunnossa sellaisen kummallisen kommentin, että: ”Valiokunta pitää hyvänä, että hallituksen esityksessä tunnistetaan kansainvälisten investointien merkitys kansantaloudelle.” Ja jatkuu: ”Tavoitteena on myös, että lainmuutos ei tarpeettomasti heikennä ulkomaalaisten yksityishenkilöiden tai yhteisöjen halukkuutta ja mahdollisuuksia investoida Suomeen tai hankkia loma-asuntoja.” 

Erityisen paljon ihmettelen tätä viimeistä lausetta ja sitä, kuka sen tuonne on saanut, koska kyllähän tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle myös siitä, että tuolla meillä päin Kaakkois- ja Itä-Suomessa näitä mökkikauppoja aikanaan tehtiin, ja sen takia tämä keskustelu pääasiassa pinnalle tulikin, ja niiden mökkikauppojen varjolla on hankittu myöskin näitä puolustuksellisesti tärkeitä kiinteistöjä ainakin joissain tapauksissa tai ainakin yritetty hankkia. Eli kummastelen, minkä takia tällaista pidettäisiin suorastaan hyvänä, että niitä loma-asuntoja hankittaisiin. Vaikka se keskustelu ei olekaan meillä tällä hetkellä päivänpoliittisesti pinnalla, niin kyllä se vielä pinnan alla kytee ja se voi toisessa maailmantilanteessa muuttua taas ajankohtaiseksi. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 253/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.