Punkt i protokollet
PR
165
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 20 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
21.18
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Melko pitkälti samanlainen lakiesitys kuin on muutama aiempikin — elikkä sellainen, jota on pitkään odotettu, jonka edistyminen on sinällään hyvä asia ja jonka huonona puolena on se, että se sisällöltään, vaikkakin vie asiaa parempaan suuntaan, on siitäkin huolimatta kohtuullisen riittämätön ja tulee kohtuullisen myöhään. Mutta nythän se tässä on etenemässä. On täysin oikeustajun mukainen esitys sinänsä, että tämä ensikertalaisuus ei uusiudu niin nopeasti kuin aikaisemmin, mutta tietysti sekin, että se ylipäänsä uusiutuu viidenkään vuoden aikavälillä, on varsin käsittämätöntä tavallisen ihmisen oikeustajun kannalta: miten vankilassa tuomionsa kärsinyt rikollinen voi olla ensikertalainen viidenkään vuoden kuluttua? Tässäkin olisi seuraavalla hallituksella parantamisen varaa. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 175/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 16/2016 rd, 25/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28-03-2019 17:48