Senast publicerat 05-06-2021 16:46

Punkt i protokollet PR 165/2018 rd Plenum Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Regeringens propositionRP 317/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019.