Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 165/2020 rd Plenum Måndag 14.12.2020 kl. 14.00—20.45

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—14 i proposition RP 177/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.