Punkt i protokollet
PR
165
2020 rd
Plenum
Måndag 14.12.2020 kl. 14.00—20.45
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
19.49
Markku
Eestilä
kok
Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen mukaisen lausuman. 
19.49
Paula
Risikko
kok
Arvoisa puhemies! Kannatan.  
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 29-01-2021 11:43