Punkt i protokollet
PR
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56
22
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019. 
Senast publicerat 28.2.2019 13:27